• Tue. Oct 3rd, 2023

பொது அறிவு வினா விடை

Byமதி

Nov 2, 2021
 1. உலகிலேயே அதிகளவில் எரிமலைகள் உள்ள நாடு எது?
  விடை : இந்தோனேஷியா
 2. உலகிலேயே அதிக மழை பெறும் இடம் யாது?
  விடை : சிரப்புஞ்சி
 3. உலகிலேயே பெரிய நன்னீர் ஏரி எது?
  விடை : சுப்பீரியர் ஏரி
 4. உலகிலேயே மிக நீளமான மலை எது?
  விடை : அந்தீஸ்மலை
 5. உலகிலேயே மிகவும் பரந்த கடல் எது?
  விடை : தென்சீனக்கடல்
 6. உலகிலேயே மிக உயரமான நீர்வீழ்ச்சி எது?
  விடை : ஏஞ்சல்ஸ்(வெனிசுவெலா) 979 மீட்டர்
 7. உலகிலேயே அதிக மக்கள் தொகையுள்ள நாடு எது?
  விடை : சீனா

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *