• Sun. May 26th, 2024

பொது அறிவு வினா விடை

Byமதி

Nov 1, 2021
 1. உலகில் மிகப்பெரிய விலங்கு எது?
  விடை : திமிங்கிலம்
 2. உலகில் உயரமான விலங்கு எது?
  விடை : ஒட்டகச்சிவிங்கி
 3. உலகில் மிக உயரமான மலை எது?
  விடை : இமயமலை
 4. உலகிலேயே மிக நீளமான காடு எது?
  விடை : அமேசன்(6.750 கிலோ மீட்டர்)
 5. உலகிலேயே மிக நீளமான நதியாகக் கருதப்பட்ட நதி எது?
  விடை : நைல் நதி(6.690 கிலோ மீட்டர்)
 6. உலகியே மிக ஆழமான ஆழி எது?
  விடை : மரியானாஆழி(11.522 மீட்டர்)
 7. உலகிலேயே மிகப்பெரிய நகரம் எது?
  விடை : லண்டன்

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *