• Fri. Jun 2nd, 2023

தென்காசி மாவட்ட அணைகளின் நீர்மட்டம்…

கடனா நதி அணை

உச்சநீர்மட்டம் : 85 அடி
நீர் இருப்பு : 83 அடி
நீர் வரத்து : 205 கன அடி
வெளியேற்றம் : 205 கன அடி

ராம நதி அணை

உச்ச நீர்மட்டம் : 84 அடி
நீர் இருப்பு : 82 அடி
நீர்வரத்து : 30 கன அடி
வெளியேற்றம் : 30 கனஅடி

கருப்பா நதி அணை

உச்சநீர்மட்டம்: 72 அடி
நீர் இருப்பு : 68.24 அடி
நீர் வரத்து : 100 கன அடி
வெளியேற்றம் :100 கன அடி

குண்டாறு நீர்த்தேக்கம்

உச்சநீர்மட்டம்: 36.10 அடி
நீர் இருப்பு: 36.10 அடி
நீர் வரத்து: 52 கன அடி
வெளியேற்றம்: 52 கன அடி

அடவிநயினார் கோவில் நீர்த்தேக்கம்

உச்ச நீர்மட்டம்: 132.22 அடி
நீர் இருப்பு: 132 அடி
நீர் வரத்து : 35 கன அடி
நீர் வெளியேற்றம்: 35 கன அடி

தென்காசி மாவட்டத்தின் மழை அளவு

குண்டாறு : 1 மி.மீ
தென்காசி : 1 மி.மீ
சங்கரன்கோவில்: 1 மி.மீ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *