• Mon. Oct 2nd, 2023

இன்று சனிக்கோளின் நான்கு நிலாக்களை கண்டுபிடித்த ஜியோவன்னி டொமினிகோ காசினி பிறந்த நாள்

ByKalamegam Viswanathan

Jun 8, 2023

சனிக்(காரிக்)கோளின் நான்கு துணைக்கோள்களைக் கண்டறிந்த ஜியோவன்னி டொமினிகோ காசினி பிறந்த நாள் இன்று (ஜூன் 8, 1625).

ஜியோவன்னி டொமினிகோ காசினி (Giovanni Domenico Cassini) ஜூன் 8, 1625ல் பெரினால்டோ, ஜெனோவா குடியரசில் பிறந்தார். காஸ்கினி டஸ்கனின் ஜாகோபோ காசினி மற்றும் கியுலியா குரோவேசியின் மகன். 1648 ஆம் ஆண்டில், போலோக்னாவுக்கு அருகிலுள்ள பன்சானோவில் உள்ள ஒரு ஆய்வகத்தில் காசினி ஒரு பணியை ஏற்றுக்கொண்டார். பணக்கார அமெச்சூர் வானியலாளரான மார்க்விஸ் கொர்னேலியோ மால்வாசியாவுடன் இணைந்து பணியாற்ற, தனது வாழ்க்கையின் முதல் பகுதியைத் தொடங்கினார். பன்சானோ ஆய்வகத்தில் இருந்த காலத்தில், கசினி விஞ்ஞானிகளான ஜியோவானி பாட்டிஸ்டா ரிச்சியோலி மற்றும் பிரான்செஸ்கோ மரியா கிரிமால்டி ஆகியோரின் கீழ் தனது கல்வியை முடிக்க முடிந்தது. 1650 ஆம் ஆண்டில் போலோக்னாவின் செனட் அவரை போலோக்னா பல்கலைக்கழகத்தில் வானியல் முதன்மைத் தலைவராக நியமித்தது.

சான் பெட்ரோனியோ, போலோக்னாவில், காசினி சான் பெட்ரோனியோ பசிலிக்காவில் மேம்பட்ட சன்டியல் மெரிடியன் கோட்டை உருவாக்க தேவாலய அதிகாரிகளை சமாதானப்படுத்தினார். சூரியனின் உருவத்தை தேவாலயத்தின் பெட்டகங்களில் 66.8 மீட்டர் (219 அடி) தொலைவில் உள்ள மெரிடியனில் இருந்து பொறிக்கப்பட்ட சூரியனின் உருவத்தை உயர்த்திய பின்ஹோல் க்னோமோனை நகர்த்தினார். தரை கேமரா ஆப்ஸ்கூரா விளைவால் திட்டமிடப்பட்ட சூரியனின் வட்டின் மிகப் பெரிய படம். பூமி சூரியனை நோக்கி நகர்ந்து பின்னர் சூரியனை விட்டு விலகிச் செல்லும்போது ஆண்டு முழுவதும் சூரியனின் வட்டின் விட்டம் மாற்றத்தை அளவிட அவரை அனுமதித்தது. அவர் அளவிட்ட அளவிலான மாற்றங்கள் ஜோகன்னஸ் கெப்லரின் 1609 சூரிய மையக் கோட்பாட்டுடன் ஒத்துப்போகும் என்று முடிவு செய்தார். அங்கு பூமி சூரியனைச் சுற்றி டோலமிக் அமைப்பிற்குப் பதிலாக ஒரு நீள்வட்ட சுற்றுப்பாதையில் சூரியனைச் சுற்றி வருகிறது. அங்கு சூரியன் ஒரு விசித்திரமான சுற்றுப்பாதையில் சுற்றியது.

பாரிஸ் ஆய்வகத்தை அமைப்பதற்காக பாரிஸுக்கு வர கோல்பர்ட் அவரை நியமிக்கும் வரை காசினி போலோக்னாவில் பணிபுரிந்தார். காசினி 1669 பிப்ரவரி 25 அன்று போலோக்னாவிலிருந்து புறப்பட்டார். இவர் சனிக்(காரிக்)கோளின் நான்கு துணைக்கோள்களைக்கண்டுபிடித்தார். காரிக்கோள் வலயங்களின் பிரிவுகளையும் கண்ணுற்றார். காரிக்கோளின் வலயங்களின் பிரிவுகளை முதன்முதலாக நோக்கியவர். காசினிப் பிரிவு இவரது நினைவாகப் பெயர் இடப்பட்டது. இவர்தான் முதன்முதலில் பிரான்சின் நிலக் கிடப்பியல் படத் திட்ட்த்தைத் தன் குடும்பத்தில் மேற்கொண்டு வரைந்தார். இவரது நினைவாக 1997 இல் ஏவப்பட்ட காசினி விண்ணாய்கலம் பெயர் இடப்பட்டது. இக்கலம் காரிக்கு நான்காவதாக வந்த விண்கலமாகும். இதுவே முதன்முறையாக காரியைச் சுற்றிவந்தது. சனிக்கோளின் நான்கு துணைக்கோள்களைக் கண்டறிந்த ஜியோவன்னி டொமினிகோ காசினி செப்டம்பர் 14, 1712ல் தனது 87வது அகவையில் பாரீசு, பிரான்சுசில் இவ்வுலகை விட்டு பிரிந்தார்.
Source By: Wikipedia
தகவல்: இரமேஷ், இயற்பியல் உதவி பேராசிரியர், நேரு நினைவு கல்லூரி, புத்தனாம்பட்டி, திருச்சி.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *