• Fri. Sep 29th, 2023

தென்காசி அணைகளின் நீர்மட்ட நிலவரம்

இன்று தென்காசி மாவட்ட அணைகளின் நீர்மட்டம்
கடனா நதி அணை.
உச்சநீர்மட்டம் : 85 அடி
நீர் இருப்பு : 82.40அடி
நீர் வரத்து : 89
கன அடி
வெளியேற்றம் : 115 கன அடி

ராமா நதி அணை
உச்ச நீர்மட்டம் : 84 அடி
நீர் இருப்பு : 81.75 அடி
நீர்வரத்து : 18 கன அடி
வெளியேற்றம் : 30 கனஅடி

கருப்பா நதி அணை.
உச்சநீர்மட்டம்: 72 அடி
நீர் இருப்பு : 68.24 அடி
நீர் வரத்து : 32 கன அடி
வெளியேற்றம் :32 கன அடி

குண்டாறு நீர்த்தேக்கம்.
உச்சநீர்மட்டம்: 36.10 அடி
நீர் இருப்பு: 36.10 அடி
நீர் வரத்து: 110 கன அடி
வெளியேற்றம்: 110 கன அடி

அடவிநயினார் கோவில் நீர்த்தேக்கம்
உச்ச நீர்மட்டம்: 132.22 அடி
நீர் இருப்பு: 122.25
அடி
நீர் வரத்து : 45 கன அடி
நீர் வெளியேற்றம்: 45 கன அடி

தென்காசி மாவட்டத்தின் மழை அளவு.
ஆய்குடி :
42 மி.மீ
செங்கோட்டை:
46 மி.மீ
தென்காசி :
24.80 மி.மீ
சங்கரன்கோவில்:
20 மி.மீ
சிவகிரி:
82 மி.மீ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *