• Fri. Feb 23rd, 2024

320 கோடி ரூபாய் செலவில் 12 தளங்களுடன் கட்டப்பட்டுள்ள சென்னை மெட்ரோ இரயில் நிறுவனத்தின் தலைமையகக் கட்டடம் திறப்பு.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *