• Wed. Mar 22nd, 2023

கலைஞர் நினைவு மண்டப மாதிரி வடிவம்!..

By

Aug 24, 2021

கலைஞர் எழுத்துகளை குறிக்கும் வகையில் பேனா வடிவ தூண், திமுக சின்னமான உதயசூரியனை குறிக்கும் வகையில் வளைவுகள் அமைக்கப்படவுள்ளன.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *