• Thu. Jun 1st, 2023

பொது அறிவு வினா விடை

Byமதி

Oct 31, 2021
 1. உலகிலேயே மிகப்பெரிய நகரம் எது? விடை : லண்டன்
 2. உலகிலேயே பெரிய நாடு எது?
  விடை : கனடா(ரஷ்யா சிதறிய பிறகு)
 3. உலகிலேயே பெரிய எரிமலை எது?
  விடை : லஸ்கார் (சிலி) 5.990 மீட்டர்
 4. உலகிலேயே மிகப்பெரிய பூ எது?
  விடை : ரவல்சியாஆர்ணல்டி
 5. உலகில் மிகப் பெரிய இஸ்லாமிய நாடு எது?
  விடை : இந்தோனோசியா
 6. உலகிலேயே பெரிய சமுத்திரம் எது?
  விடை : பசுபிக் சமுத்திரம்
 7. உலகிலேயே பெரிய தீவு எது?
  விடை : கிறீன்லாந்து

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *