• Fri. Sep 29th, 2023

அழகினைப் பெற

ByJame Rahuman

Nov 6, 2021

ஜாதிக்காய், மாசிக்காய், இலவங்கம் மூன்றையும் பொடி செய்து வைத்துக்கொண்டு வாரம் ஒரு முறை முகத்தில் போட்டு நன்கு தேய்த்துவிட்டுக் கழுவினால் முகத்தில் மாசு மருவற்ற அழகினைப் பெறலாம்.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *