• Fri. Mar 24th, 2023

தலைமுடி பட்டுப்போன்று மென்மையாக இருக்க

ByJame Rahuman

Dec 9, 2021

கூந்தலுக்கு கெமிக்கல் கலந்த கண்டிஷனர்களைப் பயன்படுத்துவதற்கு பதிலாக தயிரைப் பயன்படுத்தினால், கூந்தல் நன்கு பட்டுப் போன்று, மென்மையாக இருக்கும்.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *