• Sat. Jul 20th, 2024

வரும் மாதங்களில் உலக அளவில் வெப்பம் அதிகரிக்கும்-ஐ.நா.அறிவிப்பு

ByA.Tamilselvan

May 4, 2023

வரும் மாதங்களில் பசிபிக் பெருங்கடல் பகுதியில் எல்-நினோ நீரோட்டம் உருவாக வாய்ப்புள்ளதாக வெப்பம் அதிகரிக்கும் – ஐ.நா எச்சரிக்கை!,
வரும் மாதங்களில் பசிபிக் பெருங்கடல் பகுதியில் எல்-நினோ நீரோட்டம் உருவாக வாய்ப்புள்ளதாக ஐ.நா.அறிவிப்பு;நீரோட்டம் உருவானால் உலக அளவில் இதுவரை இல்லாத வகையில் வெப்பநிலை அதிகரிக்கும் என எச்சரிக்கை!வரும் ஜூலை மாத இறுதியில் எல்-நினோ உருவாக 60% வாய்ப்புள்ளதாகவும், தவறினால் செப்டம்பர் இறுதியில் 80% வாய்ப்புள்ளதாகவும் கணிப்பு!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *