• Sat. Jan 28th, 2023

படித்ததில் பிடித்தது

Byவிஷா

Dec 12, 2022

சிந்தனைத்துளிகள்

மோசமான தனிமை என்பது
உண்மையான நண்பர்களைக் கொண்டிருக்காததே.

புகழ் நெருப்பைப்போன்றது,
அதை அணைத்துவிட்டால் மூட்டுவது கடினம்.

பயத்தைப்போல் பயங்கரமானது வேறில்லை.

அன்பாகவும் விவேகமாகவும் இருக்க முயல்வது
உண்மையில் சாத்தியமற்ற ஒன்று.

நோய்களை விட மோசமானது
அவற்றுக்கான தீர்வு.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *