• Fri. Jun 2nd, 2023

அழகு குறிப்புகள்:

Byவிஷா

Apr 20, 2022

கூந்தல் மென்மையாக:
ஒரு அவகாடோ பழத்தை மேஷ் செய்து முட்டையுடன் சேர்க்கவும். பின்னர் ஈரமான கூந்தலில் தடவி குறைந்தபட்சம் 20 நிமிடங்களுக்கு மேல் ஊற விட்டு கழுவினால் மென்மையான கூந்தலை பெறலாம்.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *