• Sun. Jun 11th, 2023

தென்காசி மாவட்ட அணைகளின் நீர்மட்டம்…

கடனா நதி அணை:
உச்சநீர்மட்டம் : 85 அடி
நீர் இருப்பு : 85அடி
நீர் வரத்து : 205கன அடி
வெளியேற்றம் : 205 கன அடி

ராம நதி அணை:
உச்ச நீர்மட்டம் : 84 அடி
நீர் இருப்பு : 84அடி
நீர்வரத்து : 40 கன அடி
வெளியேற்றம் : 40 கனஅடி

கருப்பா நதி அணை:
உச்சநீர்மட்டம்: 72 10 அடி
நீர் இருப்பு : 72.10 அடி
நீர் வரத்து : 70கன அடி
வெளியேற்றம் : 70 கன அடி

குண்டாறு அணை:
உச்சநீர்மட்டம்: 36.10 அடி
நீர் இருப்பு: 25 அடி
நீர் வரத்து: 61 கன அடி
வெளியேற்றம்: 61 கன அடி

அடவிநயினார் அணை :
உச்ச நீர்மட்டம்: 132.10 அடி
நீர் இருப்பு: 132அடி
நீர் வரத்து : 75 கன அடி
நீர் வெளியேற்றம்: 75 கன அடி

தென்காசி மாவட்டத்தின் இன்றைய மழை அளவு

சிவகிரி
18.20 மி.மீ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *