• Fri. Mar 31st, 2023

trupathi

  • Home
  • திருப்பதி அடிவாரத்தில் பசுவிற்கான கோவில்!..

திருப்பதி அடிவாரத்தில் பசுவிற்கான கோவில்!..

திருமலை திருப்பதி கோவிலின் அடிவாரத்தில் உள்ள அலிபிரியில் கோ மந்திர் எனப்படும் பசுவிற்கான சிறப்பு கோயில் இன்று ஆந்திர முதல்வர்