• Mon. May 20th, 2024

திருப்பதி அடிவாரத்தில் பசுவிற்கான கோவில்!..

Byமதி

Oct 11, 2021 ,

திருமலை திருப்பதி கோவிலின் அடிவாரத்தில் உள்ள அலிபிரியில் கோ மந்திர் எனப்படும் பசுவிற்கான சிறப்பு கோயில் இன்று ஆந்திர முதல்வர்

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *