• Fri. Mar 24th, 2023

படித்ததில் பிடித்தது

Byகாயத்ரி

Jul 16, 2022

சிந்தனைத் துளிகள்

அரிசி என்றாலும்
அரசியல் என்றாலும் களையெடுப்பது
அவசியம்…

அதிக சந்தோஷத்தை கொடுத்ததும் முகநூல்
பல வலிகளை கொடுத்ததும் முகநூல்…

வானிலையைவிட அதி
வேகமாய் மாறுகிறது
மனிதனின் மனநிலை…

புன்னகை அவ்வப்போது பொய் பூசிக்கொள்கிறது…
பொய்யும் அவ்வப்போது புன்னகை பூசிக்கொள்கிறது…

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *