• Sat. Jan 28th, 2023

கைதிகளின் மன அழுத்தத்தை போக்கிட ‘ஜெயில் ரேடியோ’

புதுச்சேரி : காலாப்பட்டு மத்திய சிறையில் கைதிகளின் மன அழுத்தத்தை போக்கிட அவர்களின் குடும்பத்தினர் உணர்வுகளை பகிர்ந்திடவும் ‘ஜெயில் ரேடியோ’ தொடங்கப்பட்டுள்ளது

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *