• Sun. Jun 11th, 2023

பொது அறிவு – வினாவிடை

  • Home
  • பொது அறிவு வினா விடைகள்

பொது அறிவு வினா விடைகள்

அணுக்கரு ஒன்றினுள் இருப்பதுபுரோட்டன்க்கள் மற்றும் நியூட்ரான்கள் இந்தியாவிலுள்ள மிகவும் முக்கியமான சிறுதொழில் எது?கைத்தறிகள் தமிழ் நாடு அதிக மழைப் பொழிவைப் பெறக்கூடிய மாதங்கள்அக்டோபர்-டிசம்பர் ஜனாதிபதி பதவிக்கான தேர்தலை நடத்துபவர் யார்?இந்தியத் தேர்தல் ஆணையம் மன்னர் திருமலை நாயக்கரின் தலைநகர் எது?தஞ்சாவூர் பல்லவ…

பொது அறிவு வினா விடைகள்

ஒலி வேகம் – செக்கனுக்கு நீரில், 4800 அடி வழியில் 1140 அடி செயற்கை மழை பொழிவதற்கான இரசாயன பொருள் சில்வர் அயோடைடு. உலகில் முதன்முதலில் தோன்றிய தாவரம் – நீல பசும் பாசிகள் டி20 குறிப்பிடப்படுவது – கன நீர்…

பொது அறிவு வினா விடைகள்

இலைகளுக்கு நிறம் தருவது எது?குளோரபில் பச்சை நிறமாக உள்ள வாயு எது?குளோரின் இரத்த ஓட்டம் முறையைக் கண்டறிந்தவர் யார்?ஹார்வி ஹோமியோபதி வைத்திய முறையை தொடங்கியவர் யார்?வைத்தியர் ஹனேமன் இரத்த மாற்று முறையை அறிமுகப்படுத்தியவர் யார்?லான்ட் ஸ்ரெஜினா மின் சக்தியால் நோயை குணமாக்கும்…

பொது அறிவு வினா விடைகள்

கூடிய அளவு பிராண வாயுவை தரும் மரம்வேப்பமரம் இதுவரை கண்டறியப்பட்ட மூலகங்களின் எண்ணிக்கை110 எக்ஸ் கதிர்கள் ஊடுருவாத உலோகம்காரியம் புகையிலையில் உள்ள நச்சுப்பொருள்நிக்கட்டின் வேரற்ற தாவரம்இலுப்பை உலோகங்களின் அரசி எனப்படுவதுவெள்ளி மனிதன் உபயோகித்த முதல் உலோகம்செம்பு உயிரைக் காப்பாற்றும் உலோகம்ரேடியம் தானாக…

பொது அறிவு வினா விடைகள்

நிஷ்கா என்ற தங்க நாணையங்கள் வாணிகத்தில் எந்த காலத்தில் பயன்படுத்தப்பட்டன?ரிக்வேத காலம் வெண்கலத்தால் ஆன நாட்டிய மங்கையின் உருவச் சிலை கண்டெடுக்கப்பட்டுள்ள இடம் எது?மொகஞ்சதாரோ பின்வரும் அரசர்களுள் சமண சமயத்தை பின்பற்றாதவர் யார்?கனிஷ்கர் புதையுண்ட நகரம் என்ற பொருள் கொண்ட சிந்தி…

பொது அறிவு வினா விடைகள்

வழியில் ஒலியின் சராசரி வேகம் எவ்வளவு?330 ms-1 ஆகும். குடையைப் பார்த்து உருவான தொழில்நுட்ப கண்டுபிடிப்பு எது?பாரசூட் இரவில் மலரும் பூக்கள் பெரும்பாலும் எந்நிறத்தில் இருக்கும்?வெண்ணிறமாகவும் மணம் உள்ளதாகவும் இருக்கும். மின் அலுத்தியில் வெப்பத்தை கடத்தும் அமைப்பு எது?ஈருளோகச்சட்டம் தண்ணீரில் மிதக்கும்…

பொது அறிவு வினா விடைகள்

மருத்துவமனை முதலில் தோன்றிய நாடு எது?இத்தாலி ஒரு கலத்திலான நுண்ணங்கிஅமீபா சுவாசிக்காமல் உயிர் வாழும் ஒரே உயிரினம் எது?ஈஸ்ட் ஒரு அமீபாவின் சராசரி அளவு எவ்வளவு?250 மைக்ரான் விஞ்ஞானக் கற்பனைக் கதைகள் எழுதப் பெயர் பெற்ற இலங்கை அறிஞர் யார்?ஆதர் C.…

பொது அறிவு வினா விடைகள்

வேதிப்பொருட்களின் அரசன் எனப்படுவதுகந்தக அமிலம் அமில மழை என்பதுசல்ப்யூரிக் ஆசிட் நைட்ரிக் ஆசிட் என்பன சேர்ந்த மழை மிகக்குறைந்த உருகு நிலை கொண்ட உலோகம்காரியம் பச்சை வீட்டு விளைவு என்பதுவளிமண்டலம் மேல் அதிக வெப்பத்தை வெளி விடாது தேக்கி வைத்து இருத்தல்.…

பொது அறிவு வினா விடைகள்

பழங்களை செயற்கை முறையில் பழுக்க வைக்க பயன்படும் பொருள் எது?எத்திலின் பிக்ஸிமியா எனப்படுவது ?உடல் குருதியில் விஷம் பரவுதல். முதன் முதலில் தோன்றிய மருத்துவம் எது?ஆயர்வேதம் ஒளியூட்டப்பட்ட விளம்பரப் பலகையில் படும் வாயு ?நியோன் மிக கனமான உலோகம் எது?ஆஸ்மியம் சிரிப்பை…

பொது அறிவு வினா விடைகள்

குளோனிங் குழந்தையை உருவாக்கிய தலைமை விஞ்ஞானி ?பிரிகேட்டி பெய்கேலியர் குளோனிங் முறை மூலம் முதலாவது உயிரினமான செம்மறிஆட்டை உருவாக்கியவர் ?இயன் வில்முத்த அறை வெப்பநிலையில் திரவ நிலையில் காணப்படும் உலோகம் ?இரசம். பிலிம் சோல் கோடு என்றால் என்ன?கப்பல் பயணம் செய்யும்…