• Wed. Nov 30th, 2022

புளியந்தோப்பில் காலப்போக்கில் நிலைமை மோசமாகி வருகிறது. நீர்மட்டம் தொடர்ந்து உயர்ந்து வருகிறது. சென்னைகார்ப் தயவு செய்து கவனிக்கவும் தேவையானதை செய்யவும்.


Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *