• Tue. May 30th, 2023

நகங்கள் வலுப்பெற

ByJame Rahuman

Oct 28, 2021

நகங்கள் அடிக்கடி உடைந்து போகிறவர்கள், சிறிதளவு பேபி ஆயிலில் நகங்களை மூழ்கும் படி வைத்தால், நகங்கள் உறுதியாகும்.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *