• Sat. Jun 3rd, 2023

தென்காசி மாவட்டத்தில் மழை அளவு

ஆய்க்குடி – 21 (மி.மீ)

சங்கரன்கோவில் – 5 (மி.மீ )

செங்கோட்டை – 5 (மி.மீ )

சிவகிரி – 12.20 (மி.மீ)

தென்காசி – 16.80 (மி.மீ)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *