• Mon. May 29th, 2023

பொது அறிவு வினா விடைகள்

Byவிஷா

May 24, 2023
 1. இந்தியாவிலிருந்து முதல் பிரபஞ்ச அழகி யார்?
  சுஷ்மிதா சென்
 2. இந்தியாவில் இருந்து முதல் உலக அழகி யார்?
  ரீட்டா ஃபரியா
 3. இந்தியாவில் முதல் தந்தி இணைப்பு எப்போது தொடங்கப்பட்டது?
  1851
 4. PIN அமைப்பு இந்தியாவில் எப்போது அறிமுகப்படுத்தப்பட்டது?
  1972
 5. ஆஸ்கார் விருதை வென்ற முதல் இந்தியர் யார்?
  பானு அத்தையா
 6. இந்திய உச்ச நீதிமன்ற நீதிபதியாக பதவியேற்ற முதல் பெண் யார்?
  பாத்திமா பீவி
 7. இந்தியாவின் முதல் மற்றும் ஒரே பெண் பிரதமர் யார்?
  ஸ்ரீமதி. இந்திரா காந்தி
 8. இந்திய மாநிலத்தின் முதல் பெண் கவர்னர் யார்?
  சரோஜினி நாயுடு
 9. 1969 இல் முதல் தாதாசாகேப் பால்கே விருதை வென்றவர் யார்?
  தேவிகா ராணி
 10. இந்திய ராணுவத்தின் மிக உயர்ந்த பதவி எது?
  பீல்ட் மார்ஷல்

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *