• Sat. Jun 10th, 2023

பொது அறிவு வினா விடைகள்

Byவிஷா

Apr 27, 2023
 1. எந்த இந்திய எழுத்தாளர்கள் புக்கர் பரிசை வென்றுள்ளனர்?
  வி எஸ் நைபால், சல்மான் ருஷ்டி, அருந்ததி ராய், கிரண் தேசாய் மற்றும் அரவிந்த் அடிகா
 2. ‘தி ஜங்கிள் புக்’ எழுதியவர் யார்?
  ருட்யார்ட் கிப்ளிங்
 3. பூமியில் மிகவும் குளிரான இடம் எது?
  கிழக்கு அண்டார்டிகா
 4. அதிக நாடுகளைக் கொண்ட கண்டம் எது?
  ஆப்பிரிக்கா
 5. பூமியில் வெப்பமான கண்டம் எது?
  ஆப்பிரிக்கா
 6. உலகின் மிகப்பெரிய கண்டம் எது?
  ஆசியா
 7. உலகின் மிகப்பெரிய நாடு எது (பரப்பால்)?
  ரஷ்யா
 8. உலகின் மிகப்பெரிய பீடபூமி எது?
  திபெத்திய பீடபூமி
 9. உலகின் மிக நீளமான நதி எது?
  நைல்
 10. உலகின் மிகச்சிறிய கண்டம் எது?
  ஆஸ்திரேலியா

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *