• Wed. Sep 27th, 2023

அழகு குறிப்புகள்:

Byவிஷா

Feb 22, 2022

நகங்கள் உறுதியாக:
நகங்கள் உறுதியற்று உடைவதற்கு இரும்பு மற்றும் கால்சியம் போன்ற சத்துக்குறைபாடுகளே காரணம். எனவே நகங்கள் ஆரோக்கியமாக வளர ஊட்டச்சத்து நிறைந்த காய்கறிகள் மற்றும் உணவு வகைகளை சாப்பிட வேண்டும்.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *