• Sat. Mar 25th, 2023

அழகு குறிப்பு

Byவிஷா

Feb 5, 2022

கூந்தல் பட்டுப்போன்று இருக்க:
கூந்தலுக்கு கெமிக்கல் கலந்த கண்டிஷனர்களைப் பயன்படுத்துவதற்கு பதிலாக தயிரைப் பயன்படுத்தினால், கூந்தல் நன்கு பட்டுப் போன்று, மென்மையாக இருக்கும்.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *