• Fri. Sep 29th, 2023

சிவகாசி பத்ரகாளியம்மன் கோவில் கோபுரத்தில் சீரமைப்பு பணிகளுக்காக கட்டப்பட்டிருந்த சாரம் தீப்பற்றி எரிந்தது

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You missed