• Fri. Jun 9th, 2023

படித்ததில் பிடித்தது..

Byவிஷா

Feb 7, 2022

சிந்தனைத் துளிகள்

• உங்களது பயங்களையும் சந்தேகங்களையும் எதிர்கொள்ளுங்கள், புதிய உலகம் உங்களுக்காக திறந்திருக்கும்.
• உங்கள் ஆசையின் வலிமை, கனவின் அளவு மற்றும் ஏமாற்றத்தைக் கையாளும் விதம் ஆகியவற்றின் மூலமே உங்களது வெற்றியின் அளவு அளவிடப்படுகிறது.
• வெற்றியடைய வேண்டும் என்று செயல்படுபவர்கள் பணக்காரர்கள்; தோல்வியடையக் கூடாது என்று செயல்படுபவர்கள் நடுத்தர வர்க்கத்தினர்.
• கரையும் மெழுகில் இருளை கடந்து விட முடியும் என்ற
நம்பிக்கை வாழ்க்கையில் இருக்கட்டும்..!
• எப்போது நம்பிக்கையும் ஆர்வத்தையும் நீ கை விடுகிறாயோ..
அப்போது மரணம் உன்னை கை பிடிக்கும்.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *