• Mon. Oct 2nd, 2023

பொது அறிவு வினா விடைகள்

Byவிஷா

Jun 15, 2023
 1. காகிதப் பணத்தைப் பயன்படுத்திய முதல் நாடு எது?
  சீனா
 2. குளோபல் விதை பெட்டகம் எந்த நாட்டில் உள்ளது?
  நார்வே
 3. எந்த விலங்கின் பால் இளஞ்சிவப்பு நிறத்தில் இருக்கும்?
  நீர்யானை
 4. பூமியில் கிடைக்கும் கடினமான பொருள் எது?
  வைரம்.
 5. மனித உடலில் மிகப்பெரிய எலும்பு எது?
  தொடை எலும்பு
 6. இந்தியாவின் தேசிய ஊர்வன எது?
  கிங் கோப்ரா
 7. மிகவும் புத்திசாலித்தனமான விலங்கு எது?
  டால்பின்
 8. மனித உடலில் உள்ள மிகச்சிறிய எலும்பு எது?
  ஸ்டேப்ஸ் (காது எலும்பு)
 9. உலகில் மிகவும் பொதுவான தொற்றாத நோய் எது?
  பல் சிதைவு
 10. பூமிக்கு மிக அருகில் உள்ள நட்சத்திரம் எது?
  சூரியன்

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *