• Mon. Mar 27th, 2023

முகத்தில் மேக்கப் கலையாமல் இருக்க

ByJame Rahuman

Jan 8, 2022

முகத்துக்கு மேக்கப் போடுவதற்குமுன் லேசாக முகம் முழுவதும் பன்னீரைத் தடவினால், சருமம் மென்மையாக இருக்கும். நீண்ட நேரம் மேக்கப் கலையாமலும் இருக்கும்.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *