• Sun. Oct 1st, 2023

வர்ஷினி இல்லம் அறக்கட்டளை சார்பில் வளர்ச்சி குறைபாடுள்ள குழந்தைகளுக்கு வீட்டிற்கே சென்று தரமான சிகிச்சை மற்றும் தொடர் சிகிச்சை வழங்கும் “விதை” திட்டத்தின் கீழ், அனைத்து சிகிச்சை உபகரணங்களும் கொண்ட நடமாடும் வாகனம்

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *