• Fri. Jun 9th, 2023

அழகு குறிப்புகள்:

Byவிஷா

Feb 26, 2022

முக அழகு மற்றும் உடல் பளபளப்பாக:

தினமும் பாலில் தேவையான அளவு தேன் கலந்து சாப்பிட்டு வந்தால் எந்த நோய்களையும் எதிர்த்து நிற்கும் ஆற்றலை உடல் பெற்று விடும். முகம் அழகாகவும், உடல் பளபளப்பாகவும் இருக்கும்.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *