• Tue. Apr 23rd, 2024

நெல்லை மாவட்ட அணைகளின் நீர்மட்டம் (07-08-2021)!…

By

Aug 7, 2021

பாபநாசம் :
உச்சநீர்மட்டம் : 143 அடி
நீர் இருப்பு : 104.15
அடி
நீர் வரத்து : 764.35
கனஅடி
வெளியேற்றம் : 1104.75
கன அடி

சேர்வலாறு :
உச்சநீர்மட்டம் : 156 அடி
நீர் இருப்பு : 109.22
நீர்வரத்து : Nil
வெளியேற்றம் : Nil

மணிமுத்தாறு :
உச்சநீர்மட்டம்: 118
நீர் இருப்பு : 70.85 அடி
நீர் வரத்து : 114
கனஅடி
வெளியேற்றம் : 350 கன அடி

வடக்கு பச்சையாறு:
உச்சநீர்மட்டம்: 50
அடி
நீர் இருப்பு: 16.65
அடி
நீர் வரத்து: NIL
வெளியேற்றம்: Nil

நம்பியாறு:
உச்சநீர்மட்டம்: 22.96 அடி
நீர் இருப்பு: 11.41 அடி
நீர்வரத்து: NIL
வெளியேற்றம்: NIL

கொடுமுடியாறு:
உச்சநீர்மட்டம்: 52.25 அடி
நீர் இருப்பு: 29.25 அடி
நீர்வரத்து: 2 கன அடி
வெளியேற்றம்: 2 கன அடி

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *