• Mon. Mar 20th, 2023

குறிஞ்சி மலர்களே!..

By

Aug 19, 2021

கர்நாடகாவின் குடகு மாவட்டத்தில் உள்ள மண்டலப்பட்டி மலைப் பகுதியில் ரம்மியமாய் பூத்துக் குலுங்கும் 12 ஆண்டுகளுக்கு ஒரு முறை பூக்கும் நீலக் குறிஞ்சி மலர்கள்.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *